Jak dodać konto bankowe do wypłat

Aby wypłacić wygraną, należy posiadać na koncie gracza konto do wypłat.

Dane konta bankowego można dodać na koncie gracza w następujący sposób:
  1. Zalogować się.
  2. Przejść do sekcji Transakcje i wypłaty, dostępnej po kliknięciu na panel z imieniem i nazwiskiem użytkownika, znajdujący się u góry strony.
  3. W sekcji Dostępne środki, kliknąć na przycisk Dodaj nowe konto do wypłat. Uwaga! Funkcja ta jest widoczna tylko dla użytkowników posiadających na swoim koncie gracza środki dostępne do wypłaty.
  4. Podać dane właściciela konta, międzynarodowy numer konta IBAN oraz międzynarodowy kod banku BIC/SWIFT.
  5. Zatwierdzić konto klikając na zielony przycisk Zatwierdź.

W przypadku gdy do płatności została użyta karta płatnicza, będzie ona automatycznie dodana jako konto do wypłat i wypłaty będą mogły być zlecane na przypisane do niej konto bankowe. Uwaga! Nie wszystkie karty akceptują tego rodzaju transakcje.

Aby dodanie konta bankowego było możliwe, a wypłata mogła zostać zrealizowana, konieczna jest pozytywna weryfikacja konta.

W tym celu należy przesłać kopie (zdjęcie albo skan) przedniej i tylnej strony ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz kopię potwierdzenia aktualnego adresu zamieszkania (rachunek za opłaty komunalne lub wyciąg z konta bankowego, wydane w przeciągu ostatnich 3 miesięcy). Dokumenty muszą być zapisane w pliku o formacie .jpg lub .pdf i wykonane w  jakości pozwalającej na swobodne odczytanie danych.

Zgłoszenia i baza wiedzy