Jak się wylogować z konta

Żeby wylogować się ze swojego konta, należy:
  1. Najechać kursorem na pole z imieniem i nazwiskiem użytkownika, znajdujące się w górnym prawym rogu strony.
  2. Po pojawieniu się menu użytkownika, w jego lewym dolnym rogu należy kliknąć na zielony napis Wyloguj.


Zgłoszenia i baza wiedzy